Preveri ugodnosti zavarovalnice:
 
 

E-pošta: info@e-zavarovanja.com

Telefon: 01/ 200 88 30

Gsm: 040/ 556-489

 

Kaj je dodatno zdravstveno zavarovanje?


Dodatno zdravstveno zavarovanje (kot pogovorno imenujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje) je dopolnilo k obveznemu zdravstvenemu zavarovanju. Državljani Republike Slovenije, ki imajo urejeno tako obvezno kot tudi dodatno zdravstveno zavarovanje, so oproščeni doplačil, ko koristijo zdravstvene storitve.


Dodatno zdravstveno zavarovanje namreč krije razliko med celotno vrednostjo zdravstvene storitve, in vrednostjo, ki jo krije obvezno zdravstveno zavarovanje. V praksi to pomeni, da tistim zavarovancem, ki imajo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ni potrebno doplačevati razlik za zdravstvene storitve, zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke (npr. zobno protetiko, očesne pripomočke, nenujne reševalne prevoze, zdravila na recept ipd.), dokler njihova vrednost ne preseže najvišje priznane vrednosti.


                                       

Vnesi svoje ime:

Naslov E-pošte*:

Tema sporočila:

Vnesi svoje sporočilo*: